You are here
Home > Arhiva > Analiza Look@LAN programskog paketa

Analiza Look@LAN programskog paketa

Look@LAN je jednostavan i intuitivan programski paket za skeniranje mrežnih uređaja. Korištenjem alata dobivaju se gotovo svi uobičajeno potrebni podaci o mreži i računalima u mreži. Prema podacima sa službene stranice paket ima više od 300 000 korisnika u svijetu što je samo po sebi dovoljna mjera kvalitete. Dokument daje kratak osvrt na samu aplikaciju, opisuje njeno korištenje počevši od preuzimanja i instalacije, te pruža opis naprednijeg korištenja ovog mrežnog nadglednika te savjeti za interpretaciju dobivenih rezultata.

 

CCERT-PUBDOC-2007-09-204

Top
More in Arhiva
Analiza Look@LAN programskog paketa

Look@LAN je jednostavan i intuitivan programski paket za skeniranje mrežnih uređaja. Korištenjem alata dobivaju se gotovo svi uobičajeno potrebni podaci o...

Close