You are here
Home >
Energetika, prijevoz, bankarstvo, infrastrukture financijskog tržišta, zdravstveni sektor, opskrba vodom za piće i njezina distribucija, digitalna infrastruktura, poslovne usluge za državna tijela, davatelji digitalnih usluga
JKT - jedinstvena kontakt točka, CSIRT - nadležni CSIRT, SNT - nadležno sektorsko tijelo, TTOS - tehničko tijelo za ocjenu sukladnosti, OKU / DDU - operator ključne usluge / davatelj digitalne usluge, ostalo
U skladu s odredbama Opće Uredbe o zaštiti podataka dajem privolu da se moji podaci prikupljaju u svrhu korištenja PiXi Platforme u okviru projekta "Grow2CERT - Povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a za čvršću suradnju u zajednici kibernetičke sigurnosti". Podaci se neće koristiti u druge svrhe, a obrađivat će se i koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni. Potvrđujem da sam upoznat da imam pravo odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka. Ispravak podataka ili obavijest o odustanku od dane privole za obradu osobnih podataka dostavlja se u pisanom obliku elektroničkom poštom na adresu zop@carnet.hr.
Top