You are here
Home > 2007 (Page 2)

Otkrivanje operacijskih sustava udaljenih računala

Otkrivanje operacijskih sustava udaljenih računala provodi se usporedbom mrežnih podatkovnih paketa danog računala s odgovorima poznatih operacijskih sustava. Izvorni engleski nazivi takvih metoda, "OS fingerprinting" ili "TCP/IP stack fingerprinting", dobro ih opisuju usporedbom s uzimanjem otiska prsta (eng. fingerprinting). Kao što je identitet osobe moguće otkriti usporedbom njena otiska prsta

Fizička sigurnost informacijskih sustava

U današnjem kompetitivnom poslovnom svijetu negativan publicitet i financijski gubici, koji nastaju kao posljedica sloma fizičke sigurnosti informacijskih tehnologija, mogu biti pogubni. Jedan takav slom fizičke sigurnosti može dovesti (i najčešće dovodi) do prodaje dionica, smanjenja prihoda, korporativnih parnica, nezadovoljnih zaposlenika, sramotnih situacija za tvrtku te ogromne količine vremena i

Fizička sigurnost informacijskih sustava

U današnjem kompetitivnom poslovnom svijetu negativan publicitet i financijski gubici, koji nastaju kao posljedica sloma fizičke sigurnosti informacijskih tehnologija, mogu biti pogubni. Jedan takav slom fizičke sigurnosti može dovesti (i najčešće dovodi) do prodaje dionica, smanjenja prihoda, korporativnih parnica, nezadovoljnih zaposlenika, sramotnih situacija za tvrtku te ogromne količine vremena i

Sigurnost Skype alata

Skype je popularan alat za komuniciranje putem Interneta. Nudi funkcionalnost standardnog IM (eng. Instant Messaging) klijenta, ali i IP telefona, što mu je upravo i donijelo veliku popularnost. Iako nazivno postoji velik broj sličnih rješenja, većina ih se, uglavnom zbog loše kvalitete ostvarene veze, pokazala nedovoljno dobrima. Skype se uporabom

Sigurnost Skype alata

Skype je popularan alat za komuniciranje putem Interneta. Nudi funkcionalnost standardnog IM (eng. Instant Messaging) klijenta, ali i IP telefona, što mu je upravo i donijelo veliku popularnost. Iako nazivno postoji velik broj sličnih rješenja, većina ih se, uglavnom zbog loše kvalitete ostvarene veze, pokazala nedovoljno dobrima. Skype se uporabom

Upravljanje digitalnim pravima (DRM)

Upravljanje digitalnim pravima (DRM) je zajednički naziv za skup tehnologija koje izdavačima ili vlasnicima autorskih prava omogućuju kontrolu uporabe nekog digitalnog zapisa. Ovaj pojam ima dodirnih točaka sa zaštitom od kopiranja (eng. copy protection), ali DRM sustavi se prije svega koriste za zaštitu kreativnih sadržaja, kao što su glazba i

Upravljanje digitalnim pravima (DRM)

Upravljanje digitalnim pravima (DRM) je zajednički naziv za skup tehnologija koje izdavačima ili vlasnicima autorskih prava omogućuju kontrolu uporabe nekog digitalnog zapisa. Ovaj pojam ima dodirnih točaka sa zaštitom od kopiranja (eng. copy protection), ali DRM sustavi se prije svega koriste za zaštitu kreativnih sadržaja, kao što su glazba i

Sigurnost JavaScript programskog jezika

JavaScript je skriptni jezik koji se uglavnom koristi za razvoj web aplikacija koje se izvršavaju na strani klijenta. Budući da se JavaScript skripta izvršava na strani web klijenta, a ne posluž;itelja, ona mož;e odmah reagirati na unos korisnika i time web stranicu učiniti interaktivnijom. Uz sve prednosti, JavaScript skripte imaju

Sigurnost JavaScript programskog jezika

JavaScript je skriptni jezik koji se uglavnom koristi za razvoj web aplikacija koje se izvršavaju na strani klijenta. Budući da se JavaScript skripta izvršava na strani web klijenta, a ne posluž;itelja, ona mož;e odmah reagirati na unos korisnika i time web stranicu učiniti interaktivnijom. Uz sve prednosti, JavaScript skripte imaju

IKE i IKEv2 protokoli

IKE (eng. Internet Key Exchange) je protokol za ostvarivanje sigurnosnog udruživanja unutar IPsec skupa protokola. Sigurnosno udruživanje podrazumijeva razmjenu sigurnosnih podataka između dva mrežna subjekta, a s ciljem uspostavljanja sigurne komunikacije među njima. IKE protokol postoji u dvije inačice: IKEv1 i IKEv2. Iako je prva inačica ovog protokola fleksibilna te

Top