You are here
Home > 2014 > travanj (Page 2)

Sigurnosni propusti programskog paketa unity

Operativni sustavi: Ubuntu
Prioritet: Važno

Otkriveni su sigurnosni propusti u programskom paketu unity za Ubuntu 14.04 LTS. Problemi su se javljali kada je zaslon zaključan, a isticali su se neispravnim filtriranjem tipki prečaca na tipkovnici te prikazivanjem Dash-a (desktop search utility) u određenim uvjetima. Lokalni napadači mogli su potencijalno iskoristiti propuste za pokretanje naredbi i otključavanje trenutne sesije. Savjetuje se standardno sistemsko ažuriranje paketa.

Sigurnosni nedostaci u jezgri operacijskog sustava

Operativni sustavi: Red Hat
Prioritet: Važno

Otkriveni su sigurnosni nedostaci u jezgri operacijskog sustava RHEL. Otkriveni nedostaci potencijalnim napadačima omogućuju izvođenje napada uskraćivanja usluge, stjecanje povećanih korisničkih ovlasti, te otkrivanje osjetljivih informacija. Svim korisnicima savjetuje se nadogradnja.

Sigurnosni nedostatak programskog paketa MRG Messaging 2.5

Operativni sustavi: Red Hat
Prioritet: Važno

Otkriven je sigurnosni nedostatak u programskom paketu MRG Messaging 2.5 za operacijski sustav RHEL. Otkriveni nedostatak potencijalnim napadačima omogućuje otkrivanje korisničkih lozinki. Svim korisnicima savjetuje se nadogradnja.

Sigurnosni nedostaci programskog paketa MRG Grid 2.5

Operativni sustavi: Red Hat
Prioritet: Važno

Otkriveni su sigurnosni nedostaci u programskom paketu MRG Grid 2.5 za operacijski sustav RHEL. Otkriveni nedostaci potencijalnim napadačima omogućuju čitanje iz memorije te otkrivanje korisničkih lozinki. Svim korisnicima savjetuje se nadogradnja.

Ranjivost programske biblioteke libmms

Operativni sustavi: Debian
Prioritet: Važno

Otkrivena je ranjivost preljeva spremnika u funkciji get_answer function (mmsh.c) unutar biblioteke libmms. Udaljeni napadači ranjivost mogu iskoristiti za izvršavanje proizvoljnog programskog koda preko dugačke linije unutar MMS-a kroz HTTP (MMSH) odgovor poslužitelja. Preporuča se ažuriranje paketa izdanim zakrpama.

Ranjivosti programskog paketa qemu

Operativni sustavi: Ubuntu
Prioritet: Važno

Otkrivene su tri ranjivosti kod programskog paketa qemu za Ubuntu OS. Prva ranjivost zahvaća Ubuntu 13.10 i 14.04 LTS, a isticala se neispravnim upravljanjem vmxnet3 uređajima, što je moglo biti iskorišteno za uskraćivanje usluge ili izvršavanje proizvoljnog programskog koda na host OS-u. Preostale dvije ranjivosti zahvaćaju ostale inačice Ubuntu OS-a, a izazvane su neispravnim upravljanjem virtio-net MAC adresama i SMART samotestiranjima, a mogu biti iskorištene za uskraćivanje usluge ili potencijalno izvršavanje proizvoljnog programskog koda. Problemi se otklanjanju ažuriranjem sustava izdanim zakrpama.

Sigurnosni nedostatak programskog paketa python-keystoneclient

Operativni sustavi: Red Hat
Prioritet: Važno

Otkriven je sigurnosni nedostatak u programskom paketu python-keystoneclient za operacijski sustav Red Hat. Otkriveni nedostatak potencijalnim napadačima omogućuje stjecanje povećanih korisničkih ovlasti. Svim korisnicima savjetuje se nadogradnja.

Sigurnosni nedostatak programskog paketa cups

Operativni sustavi: Fedora
Prioritet: Važno

Otkriven je sigurnosni nedostatak u programskom paketu cups za operacijski sustav Fedora. Riječ je o XSS ranjivosti koja potencijalnim napadačima omogućuje umetanje proizvoljnog HTML koda i web skripti. Svim korisnicima savjetuje se nadogradnja.

Sigurnosni nedostaci programskog paketa mysql

Operativni sustavi: Fedora
Prioritet: Važno

Otkriveni su sigurnosni nedostaci u programskom paketu mysql za operacijski sustav Fedora. Otkriveni nedostaci potencijalnim napadačima omogućuju narušavanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti podataka putem raznih vektora napada. Svim korisnicima savjetuje se nadogradnja.

Ranjivost programskog paketa dpkg

Operativni sustavi: Ubuntu
Prioritet: Važno

Otkrivena je ranjivost u programskom paketu dpkg za Ubuntu OS. Ranjivost je uzrokovana neispravnim parsiranjem određenih putanja i symlinkova prilikom raspakiravanja izvornih paketa. Udaljeni je napadač ranjivost mogao iskoristiti za izmjenu datoteka izvan direktorija namijenjenog za raspakiravanje, što za posljedicu ima uskraćivanje usluge ili potencijalno stjecanje pristupa sustavu. Savjetuje se ažuriranje paketa izdanim zakrpama.

Top