You are here
Home > Godišnji izvještaj 2014.

U 2014. Godini  Nacionalni CERT je poduzimao proaktivne i reaktivne usluge kako bi se smanjio rizik od pojave sigurnosnog incidenta i umanjila šteta pri nastupanju istog. Izvještaj daje detaljniji pregled o aktivnostima Nacionalnog CERT-a u 2014. godini.

Top