You are here
Home > Obrada incidenata

U nadležnosti Nacionalnog CERT-a je koordinacija pri rješavanju incidenata gdje se barem jedna od strana(napadač ili oštećeni) nalazi unutar .hr domene ili je hrvatski državljanin koji koristi “hosting” usluge stranog davatelja usluge.

 

U pravilu, Nacionalnom se CERT-u prijavljuju značajniji incidenti koje nije riješila „abuse“ služba nadležnog ISP-a.

 

Prijava incidenta

Kako bi vam Nacionalni CERT bio u mogućnosti pomoći potrebno je da vaša prijava incidenta sadrži osnovni skup podataka nužnih za uspješnu obradu incidenta.
Incidente možete prijaviti e-mailom na adresu incident@cert.hr, a prijava mora sadržavati:

 

  • originalne log datoteke (sa poslužitelja ili mrežnih i sigurnosnih uređaja) iz kojih se vide neželjene mrežne aktivnosti te o kojoj se vrsti incidenta radi
  • vaš opis incidenta
  • datum, točno vrijeme (po mogućnosti u minutu i sekundu) i vremenska zona
  • IP adresa i/ili ime računala koje je napadnuto
  • IP adresa i/ili ime računala koje je izvor napada
  • ako je uz incident vezan e-mail, URL zloćudne stranice ili nešto drugo, tada je potrebno priložiti i te podatke. E-mail priložite uz prijavu zajedno s cjelokupnim zaglavljem (headerom) – dodatne upute potražite ovdje.

 

Po prijavi incidenta dobit ćete odgovor potvrde da je vaša prijava zaprimljena.

 

Za prijavu incidenata primjenjuju se pravila Obavijesti o privatnosti.

Top