You are here
Home > Savjeti za zaštitu od spama

Mjere zaštite za krajnje korisnike

  • ne objavljujte svoju e-mail adresu, no ako iz nekog razloga morate to učiniti, tada ju kodirajte na način koji je prikazan u tablici s kodovima za HTML stranice ili koristite druge alate, čime ćete onemogućiti barem neke jednostavnije spammerske alate u pokušaju prikupljanja e-mail adresa potencijalnih žrtava
  • ne pretplaćujte se na mailing liste koje šalju obavijesti o besplatnim uslugama i novim proizvodima. Ako to ipak želite napraviti, otvorite dodatnu e-mail adresu koju ćete koristiti za takve slučajeve, a službenom e-mail adresom rukujte pažljivo
  • primijetit ćete da gotovo svaka spam poruka završava uputama kako se odjaviti s takvih mailing lista. Nikad ne postupajte u skladu s tim uputama
  • u svom mail klijentu kreirajte e-mail filter koji će preusmjeravati potencijalni spam u zaseban direktorij
  • ako neka web stranica zahtjeva e-mail adresu u zamjenu za preuzimanje softvera nemojte upisivati službenu e-mail adresu već izradite privremenu. Postoji mnoštvo internetskih servisa koji omogućuju izradu privremenih e-mail adresa.

Mjere zaštite za administratore

  • ne dozvolite da vaš poslužitelj bude open mail relay
  • provjerite postoji li na vašem poslužitelju ranjiva skripta formmail i ako postoji, odmah je uklonite
  • kreirajte i održavajte black liste, grey liste i spamtrapove
  • koristite neki anti-spam alat

Alate koji mogu pomoći u zaštiti od spama možete pronaći ovdje.
Slijedi tablica svih znakova koji se mogu javiti u e-mail adresi s pripadajućim kodovima.

Npr. e-mail adresa
Ime.Prezime@ustanova.hr
kodirano izgledat će ovako:

Im­e.P­re­zi­me­@u­st­an­ov­a.­hr

da biste dobili ovaj znak upišite ovaj kôd
. .
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
@ @
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
I I
J J
K K
L L
M M
N N
O O
P P
Q Q
R R
S S
T T
U U
V V
W W
X X
Y Y
Z Z
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
i i
j j
k k
l l
m m
n n
o o
p p
q q
r r
s s
t t
u u
v v
w w
x x
y y
z z

 

Top