You are here
Home > Sigurnije na Internetu
Sigurnije na internetu - preuzmite brošuru
Knjižica o sigurnijem korištenju računala na Internetu publicirana 2015. godine. Pomaže boljem razumijevanju opasnosti koje vrebaju u virtualnom svijetu, uči kako prepoznati prijevare, zaštititi računalo i sačuvati podatke od krađe ili gubitka. Pruža potrebna znanja za sigurnije korištenje novih tehnologija.
Top