You are here
Home > Alati > PGP (Pretty Good Privacy) 9.9

PGP (Pretty Good Privacy) 9.9

  • Operativni sustavi: W, O
  • Kategorija: CRY

PGP je komercijalni program za enkripciju i digitalno potpisivanje dokumenata i e-mail poruka. Za razmjenu sjedničkih ključeva i digitalne potpise program koristi sljedeće kriptografske algoritme: RSA, DSA i Diffie-Hellman. Za enkripciju podataka, odnosno osiguravanje tajnosti poruka, program koristi simetrične algoritme (AES, CAST, TripleDES, IDEA i Twofish), dok za generiranje hash vrijednosti koristi MD5, SHA-1, SHA-2 i RIPEMD-160 funkcije. Program se automatski integrira u aplikacije za rad s elektroničkom poštom kao što su MS Outlook ili Outlook Express, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird i dr. što znatno olakšava korištenje programa u praksi. U prijašnjoj verziji postojala je i besplatna inačica PGP programa, PGP Freeware, koja je bila namijenjena osobnoj upotrebi te edukacijskim i neprofitnim organizacijama. U odnosu na komercijalnu inačicu, PGP Freeware program podržavao je samo skup osnovnih funkcionalnosti neophodnih za enkripciju i digitalno potpisivanje poruka. Kod najnovije inačice 9.0 dostupan je PGP Desktop Professional 9.0 Trial Software koji je potpuno funkcionalan u probnom periodu od 30 dana. Nakon tog perioda mogu se koristiti samo funkcionalnosti koje su bile dostupne i u Freeware verziji, a svi lokalni disk koji su prethodno kriptirani automatski se dekriptiraju.

Kjučne riječiDiffie-Hellman
Top
More in Alati
Comodo BOClean 4.27

Comodo BOClean je besplatan alat za zaštitu sustava od neželjenih programa, namijenjen Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, Server 2003,...

Close