You are here
Home > Alati > Kruptos 3.36

Kruptos 3.36

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: CRY

Kruptos je besplatan programski paket namijenjen šifriranju datoteka korištenjem ključa duljine 256 bita. Na taj način omogućava osiguravanje osjetljivih datoteka spremljenih na računalu ili nekom prijenosnom uređaju, što ga čini dobrim rješenjem za siguran prijenos datoteka pomoću npr. USB uređaja, prijenosnih tvrdih diskova i dr. Kruptos se integrira u Windows Explorer pa omogućava rad s datotekama preko njegovih izbornika. Pomoću Kruptosa je moguće stvoriti tzv. “self-extracting” šifrirane datoteke (izvršne programe koji sadrže kriptirane datoteke i program potreban za dekompresiju sadržaja). Osim toga, Kruptos omogućava temeljito brisanje i uklanjanje datoteka i njihovih tragova s korisničkog računala, što onemogućava njihovu rekonstrukciju korištenjem nekog od tzv. “undelete” alata. Konačno, za osjetljive nazive datoteka Kruptos nudi mogućnost njihovog “maskiranja” prilikom šifriranja. Kruptos je podržan na operacijskim sustavima Windows 2000 ili XP, a za instalaciju mu je potrebno i razvojno okruženje Microsoft .NET. Sama instalacija je vrlo jednostavna te korisnika kroz nju vodi instalacijski čarobnjak, a prilikom prvog pokretanja pruža se mogućnost nadogradnje paketa. Korištenje alata također nije ništa kompliciranje, a svodi se na stvaranje projekta, učitavanje datoteka ili direktorija koje je potrebno šifrirati te njihovo šifriranje. Dešifriranje se provodi na jednak način. Prilikom stvaranja “self-extracting” arhive nudi se i opcija uništavanja izvornih datoteka. Riječ je o alatu koji je jednostavan za korištenje, a ima sličnu funkcionalnost kao i drugi Windows alati za šifriranje, što ga čini dobrom opcijom prilikom izbora kriptografskog alata.

Kjučne riječiexecutable
Top
More in Alati
Rootkit Hunter 1.3.6

Rootkit hunter je alat za otkrivanje ranjivosti sustava, što uključuje otkrivanje zlonamjernih "rootkit" programa, pozadinskih vrata (eng. backdoor - programi...

Close