You are here
Home > Alati > Steganos LockNote 1.0.5

Steganos LockNote 1.0.5

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: CRY

Steganos LockNote je siguran, jednostavan i besplatan alat otvorenog koda za enkripciju i dekripciju tekstualnih dokumenata, namijenjen Microsoft Windows 2000, XP i novijim operacijskim sustavima. Može se koristiti za sigurno spremanje zaporki, serijskih brojeva, telefonskih brojeva i drugih povjerljivih podataka. Pritom se koristi kriptiranje zaporkama i AES (eng. Advanced Encryption Standard) 256-bitnom kriptografskom metodom. Za korištenje alata nije potrebna instalacija i kriptirane datoteke ne zauzimaju puno više prostora na disku od nekriptiranih. Način na koji se provodi enkripcija je također vrlo jednostavan, a sastoji se od dovlačenja (eng. drag and drop) željenih tekstualnih datoteka u prozor LockNote alata, pri čemu se enkripcija provodi automatski i datoteka se (osim u slučaju izmjene) sprema u direktorij u kojem se nalazi izvorna. Novi se dokumenti mogu pisati direktno u LockNote prozoru, pri čemu se enkripcija provodi prilikom zatvaranja prozora, a naknadno je moguće i promijeniti zaporku potrebnu za otvaranje datoteke. Pri pokušaju otvaranja iste datoteke kasnije, potrebno je samo upisati prethodno odabranu zaporku te se automatski pokreće dekriptiranje. Nedostatkom alata može se smatrati činjenica da je namijenjen enkripciji samo datoteka s ekstenzijom .txt. Ako se zanemari ta činjenica, može se zaključiti kako se radi o vrlo jednostavnom i simpatičnom alatu, koji svoj posao (kako god on “štur” bio), obavlja dobro.

Kjučne riječisourceforge
Top
More in Alati
Spamihilator 0.9.9.53

Spamihilator je besplatan paket, koji služi za detekciju i uklanjanje neželjenih poruka elektroničke pošte (eng. spam) na Windows sustavima. Radi...

Close