You are here
Home > Alati > Honeyd 1.5c

Honeyd 1.5c

  • Operativni sustavi: U, L
  • Kategorija: IDS

Honeyd je program za detekciju neovlaštenog pristupa koji stvara virtualna računala u računalnoj mreži. Stvorena računala moguće je konfigurirati na način da poslužuju proizvoljne servise te da se naizgled čini kako imaju pokrenute određene operacijske sustave. Jedno takvo virtualno računalo može se ponašati kao da posjeduje više različitih IP adresa. Na taj se način stvorena virtualna računala, ako su ispravno konfigurirana, mogu koristiti kao povoljna meta za potencijalne napadače. Time se povećava sigurnost u mreži – dostupno je više mehanizama za otkrivanje i procjenu sigurnosnih prijetnji, a virtualna računala također zbunjuju i usporavaju možebitne napadače skrivajući stvarne sustave iza virtualnih. Da bi Honeyd ispravno funkcionirao, potrebno je na računalu imati instalirane biblioteke libevent (za slanje obavijesti o događajima), libdnet (za stvaranje paketa), libpcap (za njuškanje paketa) i libpcre (podrška za skriptni jezik Perl). Ovisno o operacijskom sustavu, postoji mogućnost da će biti potrebna instalacija još neke biblioteke. Nakon toga, instalacija se provodi uobičajeno naredbama “./configure”, “make”, “make install” (s administratorskim ovlastima). Za pokretanje alata također su potrebne administratorske ovlasti, a samo korištenje ne preporuča se početnicima i neiskusnim korisnicima, već korisnicima s određenim predznanjem u radu sa sličnim alatima.

Kjučne riječidetection
Top
More in Alati
ike-scan 1.9

Ike-scan je besplatan alat za provjeru ranjivosti namijenjen operacijskim sustavima Linux, Unix, Mac OS X i Windows. Alat se koristi...

Close