You are here
Home > Alati > Hotspot Shield 1.47

Hotspot Shield 1.47

  • Operativni sustavi: W, O
  • Kategorija: CRY

Hotspot Shield je kriptografski alat namijenjen očuvanju anonimnosti i privatnosti korisnika u javnim mrežama. Podržan je na Windows Vista, XP i 2000 te Mac OS X operacijskim sustavima. Funkcionalnost temelji na stvaranju virtualne privatne mreže (VPN) između prijenosnog računala ili iPhone uređaja i pristupne točke prema Internetu (eng. gateway). Takav tunel onemogućava zlonamjernim napadačima pristup korisničkim porukama elektroničke pošte, informacijama o kreditnim karticama i drugim osobnim podacima koji se šalju putem Interneta. Kod instalacije je moguće instalirati i dodatnu komponentu – “Hotspot Shield Community Toolbar”, iako je njena instalacija opcionalna i ne utječe na osnovnu funkcionalnost paketa. Prilikom pokretanja Hotspot Shielda, korisnicima se nudi čitav niz tema (online trgovina, zdravlje, financije, sport i sl.) i odgovarajućih poveznica (eng. link) koje ih vode na stranice vezane uz izabranu tematiku, putem privatne i sigurne veze. Tako na jednostavan način Hotspot Shield štiti korisnika od različitih napada, a korištenje se svodi samo na pokretanje aplikacije i dalje normalno pretraživanje weba korištenjem željenog preglednika, što zaista ne predstavlja nikakav problem.

Kjučne riječisecurity
Top
More in Alati
Sophos Anti-Rootkit 1.5.4

Sophos Anti-Rootkit je besplatan alat za uklanjanje neželjenih programa (eng. rootkit) kojima je osnovna zadaća omogućiti prikriveni rad određenih objekata...

Close