You are here
Home > Alati > MailWasher Free 6.5.4

MailWasher Free 6.5.4

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: ASP

MailWasher Free je besplatan programski paket namijenjen filtriranju poruka elektroničke pošte prije njihovog preuzimanja. Moguće ga je koristiti s većinom popularnih klijenata elektroničke pošte – Outlook, Outlook Express, Incredimail, Thunderbird, Windows Mail, GMail, Hotmail i dr. MailWasher Free omogućava pregled i brisanje neželjenih poruka prije njihovog preuzimanja na računalo, korištenje anti-spam alata (stvaranje lista prijatelja i crnih lista, prilagodljivih filtera i sl.), ponovno vraćanje slučajno obrisane pošte, brzo preuzimanje poruka i dr. Instalacija je vrlo jednostavna, a nakon toga se korisniku nudi čarobnjak kao pomoć u konfiguriranju alata na željeni način. Korištenje paketa je također jednostavno. MailWasher Free provjerava pristiglu poštu i pridjeljuje porukama jednu od tri oznake, u ovisnosti o tome je li riječ o neželjenoj (eng. spam) poruci, željenoj poruci ili poruci za koju još nije poznato da li ju korisnik želi pročitati. Nakon spomenute provjere, korisnik mijenja oznake za koje smatra da su pogrešno postavljene te na taj način priprema alat za kasnije procjene. Nakon toga, poruke označene kao neželjene se brišu, a ostale poruke predaju se klijentu elektroničke pošte. Istovremeno se formiraju liste prijatelja te crne liste koje je kasnije moguće i izmijeniti. Riječ je o korisnom alatu, kojeg je vrlo jednostavno koristiti pa se stoga preporuča svim korisnicima.

Kjučne riječiHotmail
Top
More in Alati
WinPatrol 18.1

WinPatrol je besplatan programski paket namijenjen detekciji neovlaštenog pristupa sustavu. Podržan je na operacijskim sustavima Windows 95, 98, ME, NT/2000,...

Close