You are here
Home > Alati > Radare 1.5.2

Radare 1.5.2

  • Operativni sustavi: W, U, L
  • Kategorija: COD

Radare je heksadekadski uređivač namijenjen provjeri sigurnosti koda. Nastao je kao rezultat projekta čiji je cilj stvoriti potpuni i portabilni skup alata za tzv. “obrnuti inženjering” (eng. reverse engineering). Taj se skup sastoji od uređivača Radare, programa za pronalaženje grešaka (eng. debugger), analizatora tokova podataka te tzv. “assembler/disassembler” alata. Radare čini jezgru tog skupa te se pomoću njega sa svim komponentama (procesima, datotekama, diskom, memorijom) može postupati kao s datotekama. Zahvaljujući toj fleksibilnosti alat posjeduje neke mogućnosti skriptnih jezika što ga čini pogodnim za korištenje u kombinaciji s jezicima lua, ruby, perl, python i Vala. Alat se koristi iz naredbenog retka te ne posjeduje grafičko korisničko sučelje. Iako je za konfiguraciju, prevođenje i instalaciju alata na operacijskim sustavima UNIX/Linux moguće koristiti okruženje “GNU make”, preporuča se korištenje okruženja “Waf”. Na operacijskim sustavima Windows najjednostavniji način za prevođenje je korištenje sustava “mingw32”. Samo korištenje alata je (barem u početku) komplicirano i teško shvatljivo jer postoji velik skup naredbi i opcija koje nemaju intuitivnu sintaksu (vrlo kratke naredbe koje se često sastoje od samo jednog slova). Iz tog je razloga na službenim stranicama dostupna opširna literatura koja nudi objašnjenja vezana uz instalaciju i rad s alatom. Korisnicima se preporuča proučavanje literature kako bi shvatili na koji način Radare funkcionira jer bez detaljne pripreme korištenje alata nije moguće.

Kjučne riječibinary files
Top
More in Alati
Xprobe 2.0.3

Xprobe je besplatan alat za analizu mrežnog prometa. Osnovna mu je namjena otkrivanje informacija o operacijskom sustavu instaliranom na udaljenom...

Close