You are here
Home > Alati > socat 2.0.0

socat 2.0.0

  • Operativni sustavi: W, U, L
  • Kategorija: NET

Socat je programski paket koji omogućava dvosmjerni prijenos podataka između dva nezavisna podatkovna kanala (datoteka, cjevovoda, uređaja, priključnica, opisnika datoteka, programa, itd.). Podržan je na operacijskim sustavima Unix/Linux, HP-UX, AIX, Mac OS, Sun Solaris i Windows, pri čemu se na sustavima Windows pokreće unutar okruženja “Cygwin”. Instalacija paketa provodi se tipično pokretanjem naredbi “./configure”, “make” i “make install” s administratorskim ovlastima, a za prevođenje programa preporuča se korištenje prevoditelja “gcc”. U slučaju problema s bibliotekama o kojima ovisi funkcionalnost paketa, postoje opcije za prevođenje bez njihovog korištenja. Osnovno korištenje socata najčešće se sastoji od četiri faze – “init”, “open”, “transfer” i “closing”. U fazi inicijalizacije analiziraju se korisnički zadane opcije i inicijalizira se zapisivanje (eng. logging). U sljedećoj fazi otvaraju se zadane adrese, pri čemu je ova faza najčešće blokirajuća, odnosno mora se izvršiti prije naredne faze. U fazi prijenosa podataka socat prati opisnike datoteka na obje strane i u slučaju da na jednoj strani postoje podaci za prijenos te ih druga strana može zapisati, pokreće prijenos. Konačno, kad se u jednom toku podataka otkrije kraj datoteke (EOF), započinje faza zatvaranja u kojoj se zatvaraju otvoreni tokovi podataka. Korištenje alata nije sasvim jednostavno pa se korisnicima preporuča prethodno proučavanje pomoćnih datoteka u kojima se nalaze objašnjenja svih opcija koje socat nudi.

Kjučne riječiBSD
Top
More in Alati
Xplico 0.5.8

Xplico je besplatan alat za forenzičku analizu mrežnog prometa (eng. Network Forensic Analysis Tool). Iz mrežnog sadržaja može izvući poruke...

Close