You are here
Home > Alati > CrypTool 1.4.30

CrypTool 1.4.30

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: CRY

CrypTool je besplatni programski paket namijenjen edukaciji korisnika o mogućnostima i načinu rada različitih klasičnih (Caesar, Vigenere, Vernam i sl.), te modernih simetričnih (IDEA, DES, 3DES, AES, RC2, RC4 itd.), asimetričnih (RSA) i hash (MD2, MD4, SHA-1 itd.) kriptografskih algoritama. Također, moguće je digitalno potpisivanje dokumenata te njihova verifikacija, analiza načina rada Diffie-Hellmen protokola, komprimiranje dokumenata te brojne napredne mogućnosti analize kriptiranih poruka (entropija, histogrami, periodičnost uzoraka i sl.). Program je dostupan na engleskom i njemačkom jeziku, a mirror Web stranice projekta dostupne su i na hrvatskom jeziku na adresi http://sigurnost.zemris.fer.hr/ostalo/sveucilista/cryptool_mirror/index.html. CrypTool alat dostupan je za Windows operacijske sustave, a odlikuje se vrlo preglednim i intuitivnim grafičkim sučeljem te brojnim opcijama koje korisniku olakšavaju proces savladavanja načina rada pojedinih kriptografskih algoritama.

Kjučne riječidekripcija
Top
More in Alati
John The Ripper 1.7.6

John The Ripper je programski paket namijenjen detekciji "slabih" korisničkih zaporki na Unix/Linux i Windows operacijskim sustavima (engl. password cracker)....

Close