You are here
Home > Alati > PRTG Network Monitor 8.1.0.1607

PRTG Network Monitor 8.1.0.1607

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: NET

PRTG Network Monitor je moćan alat za praćenje i analizu mrežnog prometa. Osigurava dostupnost mrežnih komponenti te prati mrežni promet i iskoristivost. Alat je dostupan u besplatnoj i komercijalnoj inačici, pri čemu je besplatna inačica ograničena činjenicom da je moguće korištenje do 10 senzora. Nakon instalacije, koja je jednostavna, sučelje alata otvara se u web pregledniku i nudi se mogućnost početne konfiguracije – dodavanja ili detekcije senzora i uređaja koje se želi pratiti, postavljanje osnovne (početne) stranice i sl. Samo sučelje omogućava pregled brojnih mogućnosti, te prikaz sadržaja na različite načine. Moguće je pratiti SNMP (eng. Simple Network Management Protocol) pakete, korištenje mrežnih resursa i dr., a svi se podaci spremaju u bazu podataka i mogu se kasnije pregledavati i analizirati. Isto tako, omogućena je i izrada grafičkih izvještaja iz snimljenih podataka, pri čemu opet postoji nekoliko načina prikaza koje je moguće odabrati. Alat zaista pruža puno mogućnosti korisnicima, a nije kompliciran za korištenje jer se uz svaku od ponuđenih mogućnosti nudi i kratko objašnjenje – čemu služi, kako se koristi i sl. Program je koristan, posebno za mrežne administratore, ali i za osobnu uporabu.

Kjučne riječiconnection
Top
More in Alati
KeePass Password Safe 2.13

KeePass Password Safe je besplatan kriptografski alat, otvorenog koda, namijenjen upravljanju zaporkama. Pisan je u programskim jezicima C# i C++,...

Close