You are here
Home > Arhiva > Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Svijet se nalazi na prijelazu iz informacijskog u edukacijsko doba. Osnova razvijenog gospodarstva su informacije. To znači da je aktivnost, uloga i opstanak ne samo organizacija (pravnih osoba), već i pojedinaca (fizičkih osoba) ovisna o njihovoj sposobnosti prikupljanja, obradbe i emitiranja informacija. Ta potreba je u opreci s potrebom svakog pojedinca da zaštiti svoje osobne podatke, jer o njima ovisi njegova aktivnost, uloga, položaj budućnost i opstanak. Podaci koji jednoznačno opisuju svojstva, stanja i aktivnosti fizičke osobe zovu se osobni podaci.
Ustav RH jamči svim građanima pravo na zaštitu njihovih osobnih podataka. Mogućnost da to pravo ostvare stvorena je donošenjem Zakona o zaštiti osobnih podataka te uspostavom Agencije za zaštitu osobnih podataka.
Radi se o modernom i kvalitetnom konceptu i zakonu koji su potpuno u skladu s propisima EU. Omogućavaju pojedincu da utječe i na prikupljanje i na obradbu i na čuvanje svojih osobnih podataka, da se usprotivi bilo kojem od tih postupaka ako smatra da su mu uskraćena prava koja mu jamči Zakon te da ima potpuni uvid u svoje podatke, obradbe nad njima i korisnike. Također ima pravo i na ispravak, dopunu i osvježavanje svojih osobnih podataka. No, za potpuno i trajno ostvarenje prava građana na zaštitu osobnih podataka potrebna je intenzivna aktivnost na temeljitom i profesionalnom obrazovanju voditelja zbirki osobnih podataka i svih rukovoditelja, kako u organima vlasti, tako i u gospodarstvu.

 

CCERT-PUBDOC-2008-07-234

Top
More in Arhiva
Internet Explorer 7 vs. Mozilla Firefox 3

Internet Explorer i Mozilla Firefox su dva najpoznatije web preglednika današnjice. Inačica Internet Explorer preglednika 7.0 izdana je 18. listopada...

Close