You are here
Home > Arhiva > SSH protokol

SSH protokol

SSH (eng. Secure Shell) je IETF protokol za sigurnu komunikaciju između udaljenih odredišta u nesigurnoj računalnoj mreži. Oblikovan je prema klijent/poslužitelj modelu, a komunikacija je podijeljena u tri sloja: transportni, autentifikacijski i spojni. Sigurnost se u SSH protokolu postiže primjenom kriptografskih algoritma koji štite tajnost i integritet podataka u prometu te osiguravaju autentičnost sudionika komunikacije. Osim samog sigurnog povezivanja, SSH se može napredno koristiti za prosljeđivanje TCP priključaka i X11 sjednica ili za uspostavu VPN mreža preko SSH sjednica. Dostupno je više različitih programskih ostvarenja ovog protokola za različite operacijske sustave, no među njima je daleko najrašireniji OpenSSH paket. Riječ je o programu koji podržava korištenje SSH klijenta i SSH poslužitelja, a odlikuje ga širok raspon naprednih mogućnosti. U ovom dokumentu dan je uvod u obilježja, povijest razvoja i mogućnosti SSH protokola, a uključuje i neke jednostavne primjere korištenja uz pomoć dostupnih alata.

 

CCERT-PUBDOC-2009-08-272

Top
More in Arhiva
Sigurnost uređaja iPhone

Iako su pametni telefoni (eng. smartphone) danas već postali uobičajeni, relativno je teško dati standardno objašnjenje ovog pojma. Riječ je...

Close