You are here
Home > Arhiva > Cloud computing

Cloud computing

Razvojem IT-a pojavljuju se nove potrebe korisnika. Korisnici teže za povećavanjem kapaciteta ili novih mogućnosti bez investiranja u nove infrastrukture, obuku novog osoblja ili kupovanja novih licenciranih programa. Iz toga proizlazi potreba za cloud computingom. Cloud computing je koncept podjele programskog okruženja koje koristi Internet kao platformu, te omogućuje da aplikacije i dokumenti poslani iz bilo kojeg dijela svijeta budu pohranjeni i čuvaju se na predviđenim poslužiteljima na Internetu. Ova vrsta računarstva, koja se zasniva na korištenju Weba, smanjuje potrebe kupnje novog sklopovlja i programa te otvara nove oblike suradnje. Pristup cloud computing podacima odvija se putem Internetskih preglednika ili specijaliziranih aplikacija. Cloud computing je još uvijek u neprekidnom razvoju. Jedan od većih problema vezanih uz cloud computing je sigurnost usluge i podataka. Tek kada se riješe ključni sigurnosni problemi cloud computing će zauzeti veće mjesto u području IT-a. U ovom dokumentu objašnjeni su osnovni koncepti cloud computinga, izložene su njegove prednosti i mane te dane neke osnovne smjernice korisnicima koji imaju potrebu za korištenjem ovog oblika apstrakcije računalnih resursa.

 

NCERT-PUBDOC-2010-03-293

Top
More in Arhiva
Napredne tehnike socijalnog inženjeringa

Socijalni inženjering uključuje široki spektar metoda usmjerenih na dobivanje pristupa računalnim sustavima iskorištavanjem ljudskih ranjivosti. Radi se o iskorištavanju osnovnih...

Close