You are here
Home > Alati > SafeHouse Explorer

SafeHouse Explorer

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: CRY

SafeHouse Explorer je besplatni alat za kriptiranje povjerljivih datoteka. Radi stvaranjem sigurnih kontejnera (“storage vaults”) unutar kojih sprema datoteke koje želimo zaštititi. Prilikom izrade novog kontejnera, korisnik može izabrati njegovu veličinu i hoće li se ona moći naknadno uvećati. Maksimalni kapacitet kontejnera iznosi 2 TB, a za kriptiranje se koristi 256-bitni Twofish algoritam. Korisnik može datoteke, koje želi zaštititi, jednostavnim “drag&drop” načinom dodati pojednim kontejnerima, uz unošenje potrebne lozinke kontejnera. Sučelje programa je nalik onom od Windows Explorera. Kontejneri se također mogu koristiti i za zaštitu podataka i na prijenosnim diskovima, kao što su CDi, DVDi i USB memorije. Zanimljiva je opcija “Secure Move” koja se koristi tako da se prilikom ubacivanja datoteke u kontejner drži pritisnuta desna tipka miša. Korištenjem te opcije se datoteka premješta u kontejner, a originalna datoteka se sigurno briše (“wipe”). Postoje i dvije moćnije, komercijalne inačice alata, Personal i Professional, koje nude jaču enkripciju i više mogućnosti.

Top
More in Alati
Sandcat Free Edition v4.0

Besplatna verzija Sandcat alata za provjeru ranjivost je mali ali efikasan alat za provjeru sigurnosti web stranica. Programom se izvršava...

Close