You are here
Home > Baza znanja > Dokumenti > Implementacija Kerberos protokola u Linux okruženjima

Implementacija Kerberos protokola u Linux okruženjima

Proces autentikacije, odnosno provjere korisničkog identiteta, iznimno je važan aspekt informacijske sigurnosti. Budući da predstavlja prvi korak prijave korisnika u sustav, sigurnosni zahtjevi koji se pred njega postavljaju prilično su visoki. Također, osim visoke razine sigurnosti, da bi bio upotrebljiv u praksi, proces autentikacije mora zadovoljavati i brojne druge zahtjeve (npr. praktičnost, financijska isplativost, jednostavnost održavanja i upravljanja i sl.). Jedan od najpoznatijih mrežnih protokola za autentikaciju svakako je i Kerberos protokol, koji je iznimnu popularnost stekao zbog svojih brojnih prednosti koje olakšavaju proces autentikacije u distribuiranim mrežnim okruženjima. Dokument opisuje osnovne karakteristike i način rada Kerberos protokola, a detaljno je opisana i konkretna implementacija sustava u Linux okruženjima. Kao testna platforma korišten je Linux Debian operacijski sustav, iako se slični koncepti mogu primijeniti i na većinu drugih Linux/Unix operacijskih sustava.

Top
More in Dokumenti
Upravljanje digitalnim certifikatima korištenjem OpenSSL programskog paketa

SSL (eng. Secure Sockets Layer) protokol omogućuje sigurnu komunikaciju između klijenta i poslužitelja. Autentikacija je ostvarena korištenjem digitalnih certifikata, koji...

Close