You are here
Home > Arhiva > Digitalni potpis

Digitalni potpis

Digitalni potpisi (eng. digital signature) omogućuju utvrđivanje autentičnosti elektroničkog dokumenta, npr. elektroničkog pisma, web stranice ili slikovne datoteke. Uz to što osigurava autentičnost (identitet pošiljatelja utvrđuje se dešifriranjem sažetka poruke), digitalni potpis osigurava i integritet (provjerom sažetka poruke utvrđuje se je li se poruka mijenjala na putu do primatelja) te neporecivost (pošiljatelj ne može poreći sudjelovanje u transakciji jer jedino on ima pristup do svog privatnog ključa kojim je potpisao poruku). Dokument opisuje povijesni razvoj digitalnog potpisa, pruža prikaz načina rada te detaljniji opis triju popularnih DS algoritama. Također, navedene su i primjene digitalnih potpisa, dan je pregled mogućih napada i politike upravljanja digitalnim potpisima te prognoza njihova budućeg razvoja.

 

CCERT-PUBDOC-2007-02-182

Top
More in Arhiva
Analiza Nessus alata

Nessus je programski alat koji se koristi za postupke provjere ranjivosti (eng. vulnerability scanning) koji se provode u svrhu određivanja...

Close