You are here
Home > Alati > AccessEnum

AccessEnum

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: SER

Windows operacijski sustav koristi detaljne ACL liste kako bi definirao prava pristupa pojedinim direktorijima, datotekama ili registry ključevima. Iako ACL liste nude veliku fleksibilnost u sastavljanju sigurnosne politike sustava, one mogu biti i izvor problema budući da nude veliki broj različitih mogućnosti u postavljanju privilegija za pojedine korisnike. AccessEnum jedan je od Windows Sysinternals alata koji administratorima olakšava pregled postavljenih prava pristupa na pojedinim direktorijima ili registry ključevima. Alat za odabrani direktorij ispisuje prava pristupa svim njegovim poddirektorijima ili datotekama, a za odabrani registry ključ ispisuje prava pristupa svim njegovim podključevima. Točnije rečeno, alat će prikazati tko ima prava čitanja ili izmjene pojedinog elementa te kome je zabranjen pristup pojedinom elementu. AccessEnum se pri tome može podesiti da prikaže samo one datoteke, direktorije ili ključeve koje imaju slobodnija prava pristupa od njima naređenog direktorija. S druge strane, moguće je postaviti prikaz svih onih elemenata koji imaju različito postavljena prava pristupa u odnosu na nadređeni direktorij. Ovime administratori mogu brzo pregledati postavljena prava pristupa i uočiti moguće probleme u definiranim sigurnosnim politikama. Na kraju, valja napomenuti i korisnu mogućnost alata da uspoređuje trenutne postavke prava pristupa s onima koje je prije sačuvao.

Kjučne riječiacl
Top
More in Alati
BufferZone Pro

BufferZone Pro je zanimljiv alat koji omogućava dodatni sloj u računalnu sigurnost. Radi se o virtualizacijskom sustavu koji omogućava izvršavanje...

Close