You are here
Home > Novosti > Google ulovio francusku agenciju ANSSI u lažiranju certifikata

Google ulovio francusku agenciju ANSSI u lažiranju certifikata

Izvor: ZDNet
Datum objave novosti2013-12-09

Francuska agencija za sigurnost informacijskih sustava – ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) otkrivena je pri neovlaštenom kreiranju digitalnih certifikata za nekoliko Googleovih domena. Google izjavljuje kako je certifikate izdalo posredničko CA tijelo koja se povratno povezuju s ANSSI-em. U ANSSI-u ističu da su lažni certifikati rezultat ljudske pogreške, nastale tijekom procesa usmjerenog na jačanje cjelokupne IT sigurnosti. Pogreška nije imala posljedice na cjelokupnu mrežnu sigurnost, bilo za francusku upravu ili širu javnost. Google navodi da se certifikat koristio u privatnoj mreži na komercijalnom uređaju za nadgledanje šifriranog prometa. Google je iskoristio ovaj incident za isticanje potrebe za svojim projektom “Certificate Transparency”, usmjerenog na utvrđivanje propusta u sustavima s SSL certifikatima, što bi moglo rezultirati MiTM napadom ili lažiranjem web sjedišta.

Top
More in Novosti
Hakiran JP Morgan

Jednoj od najvećih banaka na svijetu, JP Morganu, dogodila se krađa korisničkih podataka. U računalnom napadu pokradeni su privatni podaci...

Close