You are here
Home > Novosti > Unaprijeđen BREACH napad

Unaprijeđen BREACH napad

Izvor: Network World
Datum objave novosti2016-04-04

Istraživači za računalnu sigurnost unaprijedili su BREACH (Browser Reconnaissance and Exfiltration via Adaptive Compression of Hypertext) napad star tri godine. BREACH napad iskorištava gzip/DEFLATE algoritam za sažimanje HTTP prometa kojeg koriste mnogi web poslužitelji kako bi komunikaciju učinili efikasnijom. Mehanizam sažimanja otkriva informacije o šifriranim vezama. Starije inačice BREACH napada bile su efikasne za veze koje su koristile RC4 simetrični kriptografski algoritam toka, dok je novija inačica efikasna i kod veza koje koriste danas zastupljeniji TLS block ciphers kao što je AES. Istraživači Karakostas i Zindros prošli su tjedan predstavili optimizirani napad kao i dokaz koncepta protiv Gmail i Facebook chata. BREACH zahtjeva da napadač ima mogućnost čitanja prometa žrtve nakon čega traži ranjivi dio aplikacije koja prima podatke kroz parametar URL-a, a zatim ga vraća kao šifrirani odgovor. Zadaća BREACH-a je poslati velike količine upita ranjivoj aplikaciji s ciljem pogađanja autentikacijskog tokena na temelju malih promjena u poslanim upitima i iskorištavanju već otkrivenih znakova. Ovo je svojevrsna brute-force metoda. Iako su neki servisi, uključujući Facebook, implementirali neke mehanizme za sprječavanje BREACH napada, izgleda da to nije dovoljono. Predloženi standard nazvan “first-party” ili “same-site cookies” mogao bi spriječiti BREACH napade ako ih prihvate web preglednici što je Google Chrome najavio za inačicu 51.

Top
More in Novosti
Otkrivena nova prijetnja za kućne usmjernike bazirane na Linuxu

Novootkrivena prijetnja za kućne usmjernike koji su bazirani na Linuxu je računalni crv Remaiten. Remaiten se "bruteforce" metodom pokušava spojiti...

Close