You are here
Home > Baza znanja > Godišnji izvještaji > GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA NACIONALNOG CERT-A ZA 2019. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA NACIONALNOG CERT-A ZA 2019. GODINU

Tijekom 2019. godine Nacionalni CERT provodio je proaktivne i reaktivne mjere s ciljem smanjenja rizika od pojave računalno-sigurnosnih incidenta i umanjenja štete u slučaju njihovog nastanka. Nastavio je razvijati suradnju s institucijama izvan Republike Hrvatske, kao što su drugi CERT timovi, s institucijama EU-a i NATO-a te s ostalim tijelima unutar Republike Hrvatske, a sve u svrhu razvitka zajedničkih interesa u području kibernetičke sigurnosti. Nacionalni CERT zaključio je svoj prvi samostalni projekt sufinanciran sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe pod nazivom GrowCERT. Projektom se doprinijelo ispunjenju ciljeva Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti.

 

Provedbom projekta doprinijelo se jačanju nacionalnih kapaciteta za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o kibernetičkim incidentima i prijetnjama kibernetičkoj sigurnosti korištenjem novorazvijene platforme za prikupljanje podataka o sigurnosnim incidentima na nacionalnoj i europskoj razini. U prvom kvartalu 2019. godine provedena je prva nacionalna kampanja podizanja svijesti opće populacije o kibernetičkoj sigurnosti pod nazivom “Veliki hrvatski naivci”. Organizirane su radionice o kibernetičkoj sigurnosti za poslovni sektor i akademsku zajednicu. Projekt je završio 30. lipnja 2019. godine te su rezultati projekta predstavljeni nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj sigurnosnoj zajednici na brojnim konferencijama i sastancima.

 

Nacionalni CERT je tijekom 2019. godine uspješno sudjelovao u NATO vježbama Cyber Coalition i CMX 2019 te u ENISA-inoj vježbi – “Cyber SOPEx”. Sumarno, prema statistikama, može se zaključiti kako je broj registriranih botova u blagom padu što je rezultat nadogradnje izvora iz kojih se povlače podaci, odnosno prepoznavanje istih obitelji zlonamjernih sadržaja koje se potom mapiraju. Broj obrađenih prijava koje se mogu klasificirati kao računalno-sigurnosni incidenti u nadležnosti Nacionalnog CERT-a je u velikom porastu. To možemo pripisati rezultatima kampanje “Veliki hrvatski naivci” kojom je velik broj korisnika saznao da u Hrvatskoj postoji CERT kojem se mogu obratiti u slučaju pojave računalno-sigurnosnog incidenta. Osim toga, održane su radionice za akademsku zajednicu i poslovni sektor te oni više prijavljuju incidente nego prije. Posjećenost portala antibot.hr tijekom 2019. godine dosegla je brojku od 34 375 korisnika, dok je stranica cert.hr posjećena 289 947 puta. Broj otkrivenih kompromitiranih web sjedišta u odnosu na prethodnu godinu povećao se za 8,5%. Najznačajnija promjena u odnosu na prošlu godinu je općenito velik broj prijavljenih incidenata. U odnosu na 2018. godinu Nacionalni CERT obradio je 65% incidenata više. Velika promjena odnosi se i na pad broja web defacement incidenata koji je u 2019. godini pao na 3. mjesto, dok se do sada uvijek nalazio visoko na vrhu.

 

Zaključno, Nacionalni CERT je u 2019. godini ostvario značajne pomake na području nacionalne i međunarodne suradnje, daljnjeg usavršavanja djelatnika te na području povećanja razine spremnosti na odgovor na sve složenije sigurnosne izazove.

 

Godišnji izvještaj rada Nacionalnog CERT-a u 2019. godini

Top
More in Godišnji izvještaji, Novosti
!!!Kritično upozorenje!!!

VAŽNO! U tijeku je velika phishing kampanja usmjerena na korisnike interneta u Hrvatskoj. Korisnicima se savjetuje da takve poruke brišu iz pristigle pošte, ne...

Close