You are here
Home > Arhiva > Zaštita od neželjenih poruka verifikacijom adresa – SAV

Zaštita od neželjenih poruka verifikacijom adresa – SAV

Neželjene poruke su danas svakodnevna pojava koja stvara sve više neugodnosti korisnicima i zadaje sve više problema službama održavanja poslužitelja elektroničke pošte. Usporedo s povećanjem broja neželjenih poruka razvijala se i potrebna zaštita. Do danas se ona uglavnom temelji na različitim tehnikama filtriranja. Primijenjeni filtri sadrže složene algoritme za analizu sadržaja poruke na temelju kojeg određuju je li određena poruka “željena” ili ne. Unatoč svojoj složenosti, filtri ne pružaju dovoljnu zaštitu, jer im se autori neželjenih poruka brzo prilagođavaju. Zbog toga se u novije vrijeme češće pribjegava alternativnoj vrsti zaštite verifikaciji adrese pošiljatelja (eng. Sender Address Verification SAV). Kod ove zaštite prilikom primitka poruke poslužitelj primatelja verificira identitet pošiljatelja interakcijom s njegovim poslužiteljem. Ukoliko verifikacija uspije poruka se prosljeđuje primatelju, a u protivnom se briše. U ovom dokumentu dan je pregled metoda zaštite utemeljenih na filtriranju te su detaljnije opisane SAV metoda zaštite kao i njena implementacija na Postfix poslužitelju.

 

CCERT-PUBDOC-2007-08-200

Top
More in Arhiva
Provjera ranjivosti web aplikacija korištenjem WebScarab alata

WebScarab je programsko rješenje namijenjeno pronalaženju ranjivosti u različitim web aplikacijama. Načinjeno je u programskom jeziku Java te se može...

Close