You are here
Home > Arhiva > CAPTCHA

CAPTCHA

Spam napadi i računalni botovi sve su veći problem za web administratore. Botovi automatizirano otvaraju mail adrese, postavljaju komentare, glasaju na online anketama ili kupuju karte preko Interneta. CAPTCHA programi pomažu u filtriranju velikog dijela zahtjeva koje botovi stvaraju. Njihova glavna zadaća je razlikovanje ljudi od računala. Ako se postave na web stranicu, oni mogu spriječiti zlonamjernu aktivnost automatiziranih računalnih programa jer zahtijevaju ispravno rješavanje CAPTCHA testa. Testovi su takvog oblika da ih čovjek prolazi s lakoćom, a računalo ne. Razlog tome je što računalni sustav za raspoznavanje nije dobar i uspješan kao ljudski. Čovjek će lako prepoznati znakove koje treba unijeti sa slike , dok računalo s tim obično ima problema. U dokumentu su opisane moguće primjene CAPTCHA programa, neke njegove implementacije te sve slabosti koje se mogu iskorištavati za zaobilaženje CAPTCHA testova.

NCERT-PUBDOC-2010-06-302

Top
More in Arhiva
CAPTCHA

Spam napadi i računalni botovi sve su veći problem za web administratore. Botovi automatizirano otvaraju mail adrese, postavljaju komentare, glasaju...

Close