You are here
Home > FAQ > 21) Mora li moja ustanova biti podvrgnuta masovnoj provjeri ranjivosti?

21) Mora li moja ustanova biti podvrgnuta masovnoj provjeri ranjivosti?

Svaka ustanova članica CARNET mreže, odredbama iz dokumenta CDA0035 – Odluka o prihvatljivom korištenju CARNET mreže, podložna je masovnoj provjeri ranjivosti koju Nacionalni CERT provodi dva puta godišnje. Masovna provjera provodi se isključivo na sustavima koji su dostupni iz vana.

Top