You are here
Home > Arhiva > Upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa

Upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa

Danas je svaka organizacija izložena rizicima koji mogu potpuno onemogućiti funkcioniranje poslovnih procesa, ali i poslovanje organizacije u cjelini. Rizici se uvećavaju s činjenicom da informacijski sustavi igraju vitalnu ulogu u poslovanju mnogih tvrtki, a prekidi u radu ključnih komponenti informacijskog sustava mogu ostaviti dublje posljedice koje se mjere visokim financijskim iznosima. Preventivne mjere koje se obično provode najčešće su djelomične, na rubu improvizacije i obuhvaćaju uglavnom tehnički dio informacijskog sustava. No, postupanje u takvim izvanrednim situacijama mora uzeti u obzir moguće posljedice na sve segmente poslovanja, ne samo informatičku strukturu. Upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa mora biti dobro definiran i upravljiv proces, baziran na analizi rizika i ocjeni utjecaja potencijalnih nepogoda na sve poslovne procese. Svaki zaposlenik mora biti dobro upoznat sa svojom ulogom u izvanrednim situacijama, a svaka akcija, od proglašavanja izvanrednih situacija pa do pokretanja alternativnih modela poslovanja mora biti dobro uvježbana. Izrada plana upravljanja kontinuiteta poslovnih procesa osnovni je korak koji neka organizacija mora poduzeti na putu do dobro definiranog i upravljivog procesa upravljanja kontinuitetom poslovnih procesa. S obzirom da je izrada plana ponekad kompleksnija i od samih mjera koje se njime predviđaju, mnoge organizacije odlažu ili izbjegavaju izradu plana kontinuiteta poslovanja. U dokumentu je opisan postupak izrade plana kontinuiteta poslovanja, kao i svi važni aspekti na koje treba obratiti pozornost kako bi se osiguralo sigurno i neprekidno poslovanje tvrtke.

NCERT-PUBDOC-2010-15-307

Top
More in Arhiva
Sigurnosni elementi RADIUS protokola

Još dok je Internet bio u povojima, sveučilišta u Michiganu ozbiljno su radila na umrežavanju svojih računala. Kako bi se...

Close