You are here
Home > FAQ > 1) Kome prijaviti računalno-sigurnosni incident?

1) Kome prijaviti računalno-sigurnosni incident?

Incidente možete prijaviti e-mailom na adresu niicedtnc@re.trh. U nadležnosti Nacionalnog CERT-a je koordinacija pri rješavanju incidenata gdje se barem jedna od strana (napadač ili oštećeni) nalazi unutar .hr domene ili je hrvatski državljanin koji koristi “hosting” usluge stranog davaoca usluge. Više o tome što prijava treba sadržavati možete pronaći ovdje.

Top