You are here
Home > FAQ > 2) Koje tipove računalno-sigurnosnih incidenata definira Nacionalni CERT?

2) Koje tipove računalno-sigurnosnih incidenata definira Nacionalni CERT?

Više o računalno-sigurnosnim incidentima koje definira Nacionalni CERT možete pronaći ovdje.

Top