You are here
Home > FAQ > 3) Koji tipovi incidenata nisu u nadležnosti Nacionalnog CERT-a?

3) Koji tipovi incidenata nisu u nadležnosti Nacionalnog CERT-a?

Bilo koja vrsta incidenta koja se ne nalazi u tablici na ovoj stranici nije u nadležnosti Nacionalnog CERT-a.

Top