You are here
Home > FAQ > 4) Kome prijaviti incidente koji nisu u nadležnosti Nacionalnog CERT-a?

4) Kome prijaviti incidente koji nisu u nadležnosti Nacionalnog CERT-a?

Ovisno o tipu incidenta, slućaj možete prijaviti servisu putem kojeg se dogodio incident (npr. Facebook, Google itd.) Ako se radi o kaznenom djelu (na primjer krađa identiteta, lažno predstavljanje itd.) slučaj možete prijaviti policiji.

Top