You are here
Home > FAQ > 6) Što je potrebno dostaviti Nacionalnom CERT-u kod prijave incidenta?

6) Što je potrebno dostaviti Nacionalnom CERT-u kod prijave incidenta?

Kod prijave incidenta Nacionalnom CERT-u potrebno je dostaviti sve dostupne informacije. Više informacija o prijavi pročitajte ovdje.

Top