You are here
Home > Alati > WebScarab 20090427-1304

WebScarab 20090427-1304

  • Operativni sustavi: W, U, L, O
  • Kategorija: VUL

WebScarab je alat namijenjen provjeri sigurnosti Web aplikacija. Program omogućuje presretanje i modifikaciju HTTP(S) sjednica, te prikaz upita i odgovora u različitim formatima. Osim za identifikaciju ranjivosti u Web aplikacijama, program može poslužiti i za ispravljanje pogrešaka prilikom njihovog razvoja. Svoje funkcionalnosti program ostvaruje putem specijalnih programskih dodataka, što pridonosi njegovoj modularnosti te omogućuje jednostavno dodavanje novih te uklanjanje postojećih funkcija. Lista funkcionalnosti podržanih u trenutnoj inačici sadrži između ostalog: presretanje HTTP(S) prometa putem ugrađenog proxy poslužitelja, identifikaciju URL adresa testirane Web stranice putem Spider dodatka, ručno uređivanje zahtjeva i odgovora, analizu identifikatora sjednice, automatiziranu modifikaciju vrijednosti parametara s ciljem otkrivanja Cross Site Scripting – XSS i SQL injection ranjivosti putem fuzzer dodatka i sl. Alat je implementiran u Java programskom jeziku, te je neovisan o operacijskom sustavu na kojem se pokreće.

Kjučne riječifuzzing
Top
More in Alati
Windows SteadyState 2.5

Windows SteadyState je besplatni "sandbox" alat namijenjen operacijskim sustavima Windows. Moguće ga je instalirati samo na izvorne inačice operacijskih sustava...

Close