You are here
Home > Alati > Aircrack-ng 1.1

Aircrack-ng 1.1

  • Operativni sustavi: W, L
  • Kategorija: VUL

Aircrack-ng je skupina besplatnih alata za provjeru ranjivosti. Sastoji se od detektora, alata za praćenje prometa (eng. packet sniffer), alata za “razbijanje” WEP i WPA/WPA2-PSK ključeva te alata za analizu bežičnih lokalnih mreža. Podržan je na operacijskim sustavima Microsoft Windows i Linux. Prilikom rada koristi nekoliko poznatih vrsta napada. Jedan od napada je FMS (eng. Fluhrer, Mantin, and Shamir attack) napad koji se koristi u kriptoanalizi za obnavljanje ključeva u šifri RC4. Osim spomenutog, koriste se i neke optimizacije u obliku tzv. “KoreK” napada te potpuno nova vrsta napada (PTW), što ovaj alat čini jednim od bržih u usporedbi s drugim programima za obnovu WEP ključeva. Ova skupina paketa tako omogućava jednostavno praćenje rada bežičnih mreža. Iako postoji inačica paketa namijenjena operacijskim sustavima Windows, korisnike se ohrabruje da koriste inačicu za Linux jer prilikom rada na sustavima Windows mogu naići na brojna ograničenja koja su posljedica samog operacijskog sustava, a ne paketa Aircrack-ng (npr. puno manji broj podržanih mrežnih kartica, nemogućnost umetanja paketa u promet, već samo njihovo praćenje i sl.). Kompilacija i instalacija alata (na sustavima Linux) nije komplicirana te se sastoji od pokretanja naredbi “make”, “make strip” i “make install” s administratorskim ovlastima. Međutim, iako postoje upute za korištenje na službenoj stranici paketa, samo korištenje nije jednostavno te podrazumijeva određeno predznanje pa se stoga paket Aircrack-ng ipak preporuča nešto iskusnijim korisnicima.

Kjučne riječiauditing
Top
More in Alati
MalWhere 1.12

MalWhere je besplatan alat namijenjen detekciji i uklanjanju zlonamjernih programa s korisničkog računala. Podržan je na operacijskim sustavima Microsoft Windows,...

Close