You are here
Home > Alati > Snort 2.8.6

Snort 2.8.6

  • Operativni sustavi: W, U, L
  • Kategorija: IDS

Snort je besplatni programski paket za praćenje i detekciju neovlaštenih aktivnosti (eng. Intrusion Detection System) i danas se smatra jednim od kvalitetnijih programa ove namjene. Tri su osnovna načina rada u kojima je moguće pokretati program: sniffer mode, packet logger i network intrusion detection system (NIDS). Sniffer način rada omogućuje jednostavno praćenje i analizu mrežnog prometa, packet logger način rada omogućuje praćenje i pohranjivanje mrežnog prometa na tvrdi disk, dok NIDS način rada nudi funkcionalnosti sustava za detekciju neovlaštenih aktivnosti što je i najčešća primjena ovog programa. Program je objavljen pod GPL (General Public License) licencom i dostupan je za Linux i Windws operacijske sustave.

Kjučne riječiplugins
Top
More in Alati
Honeyd 1.5c

Honeyd je program za detekciju neovlaštenog pristupa koji stvara virtualna računala u računalnoj mreži. Stvorena računala moguće je konfigurirati na...

Close