You are here
Home > Alati > Sqlninja 0.2.5

Sqlninja 0.2.5

  • Operativni sustavi: U, L, O
  • Kategorija: VUL

Sqlninja je besplatan alat namijenjen iskorištavanju tzv. “SQL Injection” ranjivosti u web aplikacijama koje koriste Microsoft SQL poslužitelj. Glavni cilj ovog alata jest omogućiti udaljeni pristup ranjivom poslužitelju baze podataka. Neke od najznačajnijih mogućnosti alata su otkrivanje podataka o udaljenom SQL poslužitelju (inačica, popis korisnika koji pokreću upite, korisničke ovlasti, podaci o autentikaciji nad bazom podataka), otkrivanje administratorskih zaporki postupcima grube sile, stjecanje administratorskih ovlasti nad sustavom, skeniranje TCP/UDP priključaka (eng. port) s ciljnog SQL poslužitelja na napadačevom računalu i dr. Sqlninja je pisan skirptnim jezikom Perl i moguće ga je pokrenuti na svim UNIX/Linux sustavima koji posjeduju Perl interpreter. Zasad je uspješno testiran na operacijskim sustavima Linux, FreeBSD i Mac OS X. Za potpunu funkcionalnost alata potrebno je (osim interpretera za Perl) instalirati nekoliko dodatnih modula – NetPacket, Net-Pcap, Net-DNS, Net-RawIP i IO-Socket-SSL. Funkcionalnost alata ovisi o konfiguracijskoj datoteci (“sqlninja.conf”) u kojoj je moguće specificirati ciljno računalo, ranjivu web stranicu, znakovne nizove koji će se koristiti za iskorištavanje propusta i dr. Osim konfiguracijske datoteke, ponašanje alata određuje se i pomoću opcija dostupnih u naredbenom retku, a s kojima se može specificirati oblik napada, konfiguracijska datoteka koja će se koristiti, lista riječi za napade grubom silom i sl. Alat nije potrebno instalirati, a za njegovo korištenje potrebno je posjedovati određenu količinu znanja o “SQL injection” napadima. Korištenje se stoga preporuča naprednijim korisnicima za, primjerice, potrebe penetracijskog testiranja, odnosno automatizaciju procesa preuzimanja kontrole nad poslužiteljem nakon otkrivanja “SQL Injection” ranjivosti.

Kjučne riječifingerprint
Top
More in Alati
Scapy 2.1.1

Scapy je interaktivni program za analizu mrežnog prometa manipulacijom paketa. Omogućava dekodiranje paketa različitih tipova protokola, slanje paketa, njihovo prikupljanje,...

Close