You are here
Home > Alati > Darik’s Boot and Nuke 2.2.6

Darik’s Boot and Nuke 2.2.6

  • Operativni sustavi: W, U, L, O
  • Kategorija: SPY

DBAN (Darik’s Boot and Nuke) je besplatan alat koji služi za sigurno brisanje podataka s tvrdih diskova. Automatski i potpuno briše sadržaj svakog tvrdog diska koji detektira, što ga čini prikladnim za hitno uništavanje podataka. Potpunim čišćenjem diska DBAN može spriječiti ili barem omesti sve poznate tehnike forenzičke analize tvrdih diskova. Postoji nekoliko načina za instalaciju alata. Na Windows i Linux sustavima moguće je, korištenjem izvršne inačice programa, instalirati DBAN na npr. USB uređaj, a moguće je kreirati i CD-R disk s ISO inačicom alata. Nakon toga, korisnik mora pokrenuti računalo s umetnutim medijem na kojem je instaliran DBAN, što najčešće zahtjeva promjenu redoslijeda pokretanja sustava (eng. “boot order”) kako bi se pokrenuo sam alat, a ne instalirani operacijski sustav. Prilikom pokretanja programa, korisniku se na izbor nudi nekoliko opcija za brisanje, pri čemu sve opcije rezultiraju potpunim brisanjem tvrdih diskova. Nakon završetka brisanja, postoji mogućnost spremanja datoteke sa zapisnikom (eng. log file) na disk. Alat je vrlo koristan, a posebno dobro može poslužiti kao zaštita od krađe identiteta (ako korisnik npr. prodaje svoje računalo) ili dobar način za čišćenje računala od virusa i drugih zlonamjernih programa. Ako korisnici imaju potrebe za potpunim brisanjem svih podataka s računala, DBAN je svakako jedno od boljih rješenja koja se nude.

Kjučne riječidestruction
Top
More in Alati
Sqlninja 0.2.5

Sqlninja je besplatan alat namijenjen iskorištavanju tzv. "SQL Injection" ranjivosti u web aplikacijama koje koriste Microsoft SQL poslužitelj. Glavni cilj...

Close