You are here
Home > Alati > Crypt4Free 5.3.12

Crypt4Free 5.3.12

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: CRY

Crypt4Free je besplatan alat namijenjen kriptiranju datoteka i poruka elektroničke pošte na operacijskim sustavima Microsoft Windows. Pritom se koriste dva enkripcijska algoritma – Blowfish i DESX te dodatni algoritam “Quick Wipe”, za sigurno brisanje osjetljivih datoteka. Kriptiranje je moguće obaviti nad datotekama koje se nalaze na bilo kojem tipu uređaja (tvrdom disku, disketi i sl.), a moguće je kriptirati i ZIP arhive (alat pritom raspakirava njihov sadržaj te stvara nove, kriptirane, arhive). Prilikom kriptiranja obavlja se i kompresija podataka kako bi se olakšao njihov prijenos. Tekstualne poruke korisnik može kriptirati i zatim slati elektroničkom poštom ili nekim od alata za komunikaciju u stvarnom vremenu (eng. instant messaging), pri čemu primatelj mora poznavati korištenu zaporku kako bi mogao pročitati primljeni tekst. Instalacija alata provodi se pomoću instalacijskog čarobnjaka i nije komplicirana. Prilikom kriptiranja datoteka potrebno je samo odabrati željenu datoteku, unijeti zaporku te odrediti hoće li se izvorna datoteka nakon kriptiranja sačuvati, obrisati ili potpuno uništiti. Zaporku korisnik može upisati ručno ili iskoristiti neki od ponuđenih algoritama za generiranje ključa (SHA1, RIPEMD160, WHIRPOOL) te tako generirani ključ spremiti u datoteku za kasnije učitavanje. Alat nudi dosta mogućnosti, a vrlo je jednostavan pa se preporuča za korištenje u prilikama kad je potrebno brzo i jednostavno zaštititi osjetljive podatke.

Kjučne riječialgorithm
Top
More in Alati
OpenSSH 5.6

OpenSSH je besplatna implementacija SSH (eng. Secure Shell) protokola koji se koristi za udaljenu prijavu (eng. login) na računalo i...

Close