You are here
Home > Alati > GnuPG 2.0.16

GnuPG 2.0.16

  • Operativni sustavi: W, U, L, O
  • Kategorija: CRY

GnuPG, ili kraće GPG, je open-source program za enkripciju i digitalno potpisivanje dokumenata i e-mail poruka. Program koristi tekstualno korisničko sučelje, a sve opcije zadaju se putem naredbenog retka. Za enkripciju podataka i kreiranje digitalnih potpisa program koristi nekoliko različitih algoritama ovisno o definiranim postavkama (El Gamal, DSA-Digital Signature Algorithm, RSA, MD5, SHA-1 i sl.). Osim mogućnosti enkripcije/dekripcije podataka, program sadrži i brojne druge funkcionalnosti koje korisnicima olakšavaju njegovu primjenu u praksi (većina ovih funkcionalnosti vezana je uz upravljanje kriptografskim ključevima, tzv. key management).

Kjučne riječisignature
Top
More in Alati
Crypt4Free 5.3.12

Crypt4Free je besplatan alat namijenjen kriptiranju datoteka i poruka elektroničke pošte na operacijskim sustavima Microsoft Windows. Pritom se koriste dva...

Close