You are here
Home > Alati > Androsa FileProtector

Androsa FileProtector

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: CRY

Androsa FileProtector besplatan je alat za kriptiranje datoteka. Alat omogućuje kriptiranje cijelog sadržaja bilo koje datoteke koristeći različite kriptografske algoritme. Namijenjen je svim korisnicima koji žele osigurati tajnost svojih datoteka. Svaku datoteku koju korisnik želi kriptirati može dodati u popis svih dostupnih datoteka. Datoteke korisnik može kriptirati neovisno jednu od druge pritom određujući posebnu lozinku i algoritam za svaku datoteku. Alat također sažima datoteke koje kriptira i omogućuje korisnicima njihovo sigurno brisanje. Alat je dostupan samo za Windows operacijski sustav i podržava sve verzije od Windows 2000 do novijih.

Kjučne riječikriptografija
Top
More in Alati
EMCO Malware Destroyer

EMCO Malware Destroyer je alat za uklanjanje različitog oblika malvera (adware, trojanski konji, spyware, virusi, crvi i sl.) kojeg karakterizira...

Close