You are here
Home > Baza znanja > Prezentacije > Kako napraviti sigurnu aplikaciju

Kako napraviti sigurnu aplikaciju

Prezentacija opisuje najčešće web ranjivosti i daje praktične upute kako ih izbjeći. Ranjivosti obrađene u prezentaciji su sljedeće: umetanje SQL upita, umetanje lokalnih i udaljenih datoteka, XSS, CSRF te neispravno konfiguriranje web poslužitelja.

Top
More in Prezentacije
Najčešća pitanja provjere ranjivosti

U ovoj prezentaciji obrađeni su najčešći upiti korisnika usluge Provjere ranjivosti CARNeta. Daju se i osnovne informacije o samoj usluzi...

Close