You are here
Home > Baza znanja > Prezentacije > Sigurnost u online društvenim okruženjima

Sigurnost u online društvenim okruženjima

Na Webfestivalu čija je tema primjena alata društvenog softvera u obrazovanju, a koji se održava u sklopu konferencije CUC 2011, održali smo webinar u kojem su obrađeni sigurnosni aspekti korištenja alata društvenog softvera.

Top
More in Prezentacije
Kako napraviti sigurnu aplikaciju

Prezentacija opisuje najčešće web ranjivosti i daje praktične upute kako ih izbjeći. Ranjivosti obrađene u prezentaciji su sljedeće: umetanje SQL...

Close