You are here
Home > 2006 (Page 2)

Payment Card Industry Data Security Standard

U početcima su različite kreditne organizacije primjenjivale i zahtijevale različite sigurnosne politike što je uzrokovalo zbrku među organizacijama koje su poslovale s kreditnim karticama jer nisu znali koji standard moraju slijediti. Kako bi zadovoljili svoje članove, prodavače i posredne pružatelje usluga poslovanja kreditnim karticama, koji su zahtijevali jedinstveni pristup informacijskoj

Logiranje NAT prometa

NAT (eng. Network Address Translation) tehnologija omogućava prepisivanje IP adresa u mrežnim paketima. Pri tome se izvorne IP adrese mijenjaju kad korisnici iz unutarnjih mreža pristupaju vanjskim resursima pa im usmjerivač zamjenjuje izvornu privatnu IP adresu sa svojom javnom IP adresom kako bi se odgovori mogli vratiti s Interneta. Ciljne

Biometrija

Biometrija (grč. bios život, metron mjera) predstavlja skup automatiziranih metoda za jedinstveno prepoznavanje ljudi temeljeno na jednoj ili većem broju njihovih fizičkih i ponašajnih karakteristika. U informatičkoj tehnologiji se biometrijska autentikacija odnosi na tehnologije koje mjere i analiziraju fizičke (otisci prstiju, rožnica oka, prepoznavanje lica i sl.) i ponašajne karakteristike

Algoritmi za izračunavanje sažetka

Tema ovog dokumenta su algoritmi za izračunavanje sažetka (eng. hash) i njihova primjena. Izračunavanje sažetka u principu predstavlja kreiranje obično malog digitalnog otiska podatka o kojem se radi. Ukoliko je algoritam dobar onda se za svaki različiti ulazni podatak algoritmom dobiva različiti sažetak, tj. dobiveni digitalni otisak je jedinstven i

Sigurnost Samba poslužitelja

Samba poslužitelj predstavlja skup Linux (Unix) modula koji omogućavaju Linux operacijskim sustavima komunikaciju SMB (eng. Server Message Block) protokolom koji uobičajeno koriste Windows operacijski sustavi za međusobnu komunikaciju te za dijeljenje datotečnih sustava i pisača. Podržavajući SMB protokol, Samba omogućava računalima s Linux operacijskim sustavima sudjelovanje u dijeljenju mrežnih resursa

Helix forenzička distribucija

Helix operacijski sustav spada u grupu sustava namijenjenih podizanju sa CD-ROM medija. To je posebna inačica poznate Knoppix Linux distribucije, koja je za razliku od drugih preinaka prilagođena za forenzičku analizu i reagiranje na incidentne situacije. Važna funkcionalnost Helix distribucije je i mogućnost pokretanja u obliku samostalne aplikacije na Windows

Sigurnost Java aplikacija

Razvoj Java aplikacija započeo je s applet-ima koji se izvršavaju u korisničkim web preglednicima. Popularnost Java jezika je u kontinuiranom rastu zahvaljujući karakteristikama koje je čine veoma pogodnom za korištenje. U prvom redu to je objektna orijentiranost sa svim svojim karakteristikama (polimorfizam, klase, metode, nasljeđivanje, enkapsulacija, apstrakcija, itd.). Također, Java

Napadi uskraćivanjem resursa

Napadi uskraćivanja resursa (eng. DoS - Denial of Service) su aktivnosti poduzete od strane zlonamjernih korisnika sa ciljem onemogućavanja ispravnog funkcioniranja različitih računalnih i/ili mrežnih resursa čime određene usluge postaju nedostupne. Često korišten izraz u hrvatskoj literaturi je i DoS stanje, a odnosi se na vremenske trenutke nepravilnog rada ili

Analiza Firestarter vatrozida

Firestarter je grafički vatrozid otvorenog koda namijenjen Linux operacijskim sustavima. Program je razvijen sa ciljem kombiniranja jednostavnosti korištenja te brojnim mogućnostima rada. Vezano uz filtriranje mrežnih paketa, Firestarter je u osnovi samo grafičko sučelje za konfiguriranje standardnog IP Tables alata koji je sastavni dio jezgre Linux operacijskih sustava (eng. kernel).

SMTP protokol

SMTP (eng. Simple Message Transfer Protocol) je komunikacijski protokol čija je osnovna namjena siguran i pouzdan prijenos poruka elektroničke pošte (eng. e-mail) bez obzira na tehnologiju i sustav koji se koristi za ostvarenje samog prijenosa. SMTP protokol je relativno jednostavan tekstualni protokol koji se počinje koristiti 1980. godine. Pošto je

Top