You are here
Home > Baza znanja > Dokumenti > Centar za naprednu računalnu zaštitu – platforma EU za sigurnost korisnika Interneta

Centar za naprednu računalnu zaštitu – platforma EU za sigurnost korisnika Interneta

  • Kategorije: GEN

Dokument opisuje načine obrane protiv botneta, ciljeve, korištenu infrastrukturu te komunikaciju i razmjenu podataka između partnera na projektu Advanced Cyber Defense Centre. Opisan je dizajn eksperimenta i provedena testiranja u sklopu testiranja funkcionalnosti i mogućnosti senzora razvijenih u projektu. Također, dan je pregled doprinosa i uloga CARNeta u projektu.

Top
More in Dokumenti
CROFlux Passive DNS Method for Detecting Fast-Flux Domains

Rad opisuje sustav CROFlux, čija je namjena prepoznavanje malicioznih fast flux domena. U radu je dan pregled područja i sličnih...

Close